แนะนำ: เรียน center
Intensive+Exam course(รวม 45hr) ครบ set** นร.สมัครมากที่สุด**

เรียนที่บ้าน
06-08 (รวม 60hr) ครบset

ประสบการณ์ อ.กิต เข้าสอบเอง +สอบติด!!
-ข้อสอบออกแนวเดิมซ้ำๆ การรู้แนวข้อสอบจะทำให้เราได้เปรียบ**